الگوریتم‌های هوشمند دوربین مداربسته داهوا

الگوریتم‌های هوشمند دوربین مداربسته داهوا

با الگوریتم یادگیری عمیق هوشمند، فناوری حفاظت از محیط Dahua می تواند انسان و وسیله نقلیه را بطور دقیق تشخیص دهد. در مناطق محدودی همچون مانند عابر پیاده و محل تردد و توقف ماشین، هشدارهای دروغین ناشی از تشخیص هدفمند هوشمند مبتنی بر نوع - نقض مسافر در مسافر، نفوذ در منطقه، حرکت سریع، تشخیص فضای پارکینگ، تشخیص لوتینگ و شناسایی جمع آوری جمعیت - تا حد زیادی کاهش می یابد.

 

 

هیچ فایلی در این قسمت ثبت نشده است