قابلیت Easy4IP در دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا

قابلیت Easy4IP در دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا

 

با استفاده از این قابلیت می توانید بدون نیاز به NVR مستقیما از خود دوربین مداربسته، تصویر را مشاهده و دوربین مداربسته را کنترل نمایید.

عنوان گروه اندازه نوع فایل دانلود