سنسور بازشدن در

با اولین اقدام به نفوذ در محدوده تحت پوشش سنسور تشخیص دهنده بازوبسته شدن در واحد یا ساختمان بلافاصله تشخیص ورود غیرقانونی داده شده و کاربر را را در جریان ورود شخص متجاوز قرار می دهد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه