سنسور نشتی مایعات

سنسور تشخیص نشتی مایعات که برای عملکرد صحیح می بایست بروی کف محل مورد نظر نصب شود، نشتی هایی که بواسطه شکستگی لوله، سوراخ شدن منبع آب و حتی سرازیر شدن آب از سینک یا ماشین لباسشویی ایجاد می شود را می تواند تشخیص دهد و با استفاده از رله هوشمند، فرمان قطع کردن آب ورودی را به شیر قطع کن آب نصب شده بروی ورودی اصلی آب واحد یا مجموعه می تواند ارسال کند و از وارد شدن آسیب های بیشتر و هدر رفت بیشتر آب جلوگیری نماید.

نمایش یک نتیجه