سوئیچ اترنت صنعتی

سوئیچ های اترنت صنعتی دارای قدرت چشمگیری هستند. این نوع سوئیچ ها همانند سوئیچ های اترنت برای ایجاد شبکه داخلی بین دستگاه ها استفاده می شوند چون دارای استانداردهای صنعتی هستند که نسبت به سوئیچ های اترنت معمولی دارای عملکرد بهتر محیطی هستند و در محیط های صنعتی از این نوع سوئیچ استفاده می شود.

نمایش دادن همه 6 نتیجه