سنسور شکستن شیشه

پنجره ها از مهمترین ورودی ها برای نفوذ به یک محل هستند که می بایست مورد توجه ویژه قرار بگیرند. با استفاده از سنسور تشخیص شکسته شدن شیشه می توان هرگونه پنجره با ابعاد مختلف را تحت پوشش سیستم امنیتی قرار داد تا در صورت نفوذ چه بصورت بازکردن شیشه، برش شیشه و شکسته شدن از ورود غیرقانونی اطلاع پیدا کرد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه